Styrelse och vissa funktionärer

Styrelse

Ordförande – Lena Svensson
Vice ordförande – Margareta Jacobsson
Sekreterare – Lisbeth Hagdahl
Kassör – Rainer Lindqvist
Studieledare – Lars-Erik Lundberg
Ledamot – Yvonne Lindqvist
Ledamot – Christina Käcker
Ersättare – Sture Älgstig och Torgny Johansson

Revisorer

Ronald Jacobsson och Bernt Appelvang!

Fastighetskommitté

Bert Svensson (ordförande)

Medlemskommitté

Margareta Jacobsson, Gunvor Lundberg.

Hyra lokal kontakta:

Rainer Lindqvist tel. 0121 – 154 51 eller e-post: rainer.kalvhogen@gmail.com

Programkommitté

Eva Bevemyr (ordförande)
Lisbeth Hagdahl och Bert Svensson

Samordnare för Världens barn

Eva Bevemyr och Margareta Jacobsson

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00