Arbetsplan 2018

1. IOGT-NTO är en stark folkrörelse

Vårt mål är att få flera medlemmar!

 • Vi ska marknadsföra oss, bl.a. dela ut reklam om olika aktiviteter
 • Genomföra studiecirklar och kulturarrangemang som lockar utomstående.
 • Stödja barn- och ungdomsverksamhet och arrangera familjeaktiviteter.
 • Bilda en medlemskommitté som håller kontakt med medlemmarna.

2. Utbildning och kursverksamhet

 • genomföra två ”roliga” studiecirklar varje termin
 • ha studieverksamhet som lockar människor från andra kulturer

3. IOGT-NTO är aktiv samhällsaktör

 • Delta vid olika offentliga arrangemang
 • Skapa referat, reportage och insändare i tidningarna samt delta i debatter.
 • Få fler att deltaga i vår aktivteter, samvaro och arrangemang

4. Arbete för ett alkoholfritt samhälle

 • Marknadsföra alkoholfria alternativ vid olika arrangemang!
 • Vara synliga vid olika händelser på stan
 • Delta i Världens Barn aktiviteten och arrangera Vit Jul.  Erbjuda en drogfri samlingslokal att hyra

5. IOGT-NTO föreningen har ändamålsenliga lokaler

 • Arbeta ute i samhället och samarbeta kommunens instituationer och ideella föreningar i Söderköping-
 • Vi ska marknadsföra vår lokal genom att tillverka en ”reklambroschyr”  Vårt hus och lokalerna skall vara anpassade till den verksamhet som bedrivs av oss och de som hyr för aktiviteter.
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00