Ungdomsverksamheten

Knutna till IOGT-NTO-föreningen finns två barn- och ungdomsföreningar. UNF är för ungdomar mellan 13 och 25 år, JUNIS är för barn upp till 14 år.

 

JUNIS Verksamheten har vi varje onsdag, tiden är kl. 18,00 – 19,30

UNF  Är Du Intresserad så kontakta oss i IOGT-NTO Vidar!

Välkommen till ungdomsverksamheten på Vidarlokalen, Munkbrogatan 13, Söderköping!

För mer information om dessa organisationer kan du besöka:
http://www.unf.se
http://www.junis.org

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00